Information for libraries

  • our website

Visual

You are here: Home

Did you not find what you were looking for? Try the Advanced Search to refine your search.

Search results 69 items matching your search terms

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

Knihovna jako potenciální terč kybernetického útoku
Jak využít roboty v (ne)tradiční knihovnické lekci
Voscovek a Wherrick volají Prahu!
Knihovny se virtuální reality nebojí aneb pozvánka na Knihovny současnosti
Pozvání na Terminologický seminář v Národní knihovně ČR
Mapování archeologické terminologie: projekt mezi knihovnictvím a archeologií
Resumé: Cílem předkládaného článku je představit projekt, jehož podstatou je zmapování archeologické terminologie a zasazení nalezených hesel do hierarchické ...
Bavorská státní knihovna se orientuje na digitální zdroje a vzdálený přístup
Resumé: Všechny služby zpřístupňování elektronických zdrojů nabízené Bavorskou státní knihovnou (Bayerische StaatsBibliothek – BSB) jsou rovněž dostupné ...
Rozhovor na téma konference ILIDE
Knihy léčí v každém věku / Books are the best medicine for all age
Resumé: Počátek třetího tisíciletí je spojen s informačním chaosem, jakož i ekonomickým a sociálním pokrokem, který není rovnoměrně rozložen. Nové století a ...
Rozhovor nejen na téma Inforum…
Rozhovor s Filipem Šírem
Analýza využívání knihovnicko-informačních služeb a prostor Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové studenty vysokých škol
Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV)
Schváleno Ústřední knihovnickou radou ČR na 38. zasedání dne 5. 12. 2016
Univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě
Rozhovor na téma nové Univerzitní knihovny
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020
Jazyky knihy. 24. výroční konference SHARP, Paříž, 18.–21. červenec 2016
S knížkou do života (Bookstart)
Exponáty v teple obývacího pokoje: Software pro tvorbu virtuálních výstav
Resumé: Na tvorbě softwaru pro vytváření virtuálních výstav se podílí Knihovna Akademie věd ČR, několik věděckých ústavů Akademie věd ČR a pracovníci Národní ...
Koncept inkubátoru a akcelerátoru pro podporu sociálních inovací v knihovnách
Resumé: Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno získal v červnu 2017 grant Ministerstva práce a sociálních ...
Má mozek ještě šanci?
Resumé: Konference, která se uskutečnila v Pražském hotelu Donn Giovanni, měla za cíl přiblížit téma umělé inteligence. Umělá inteligence má v posledních ...
Pozvánka na 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Resumé: Národní technická knihovna pořádá 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, který se bude konat ve čtvrtek 17. října 2019. Pro účastníky ...
Stručně o výročním kongresu Ruské knihovnické asociace
České e-knihy na Inforu 2015
Vyhledávání v prostředí webu – je vůbec něco nového?
Cesta k efektivní podpoře vědy a výzkumu v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mozaika zkušeností – Ptejte se knihovny v novém
Predátorské časopisy
Výtah z textu předneseného autorkou na konferenci INFORUM 2016 a publikovaného v konferenčním sborníku dané konference
Digitální kurátorství a jeho kompetence
Knihovnice seniorům