Information for libraries

  • our website

You are here: Home Contact

Contact

Veškerou korespondenci adresujte na jméno výkonného redaktora. Při veškeré korespondenci vždy uvádějte Vaše kontaktní údaje.

PhDr. Renáta Krejčí Salátová
email: renata.salatova@nkp.cz
tel.: +420 221 663 343
mobil.: +420 736 787 153

Redakce časopisu Knihovna – knihovnická revue
Renata Krejčí Salátová
Národní knihovna ČR - Klementinum
190 110 00 Praha 1

Apr 07, 2015