Information for libraries

  • our website

Visual

You are here: Home

Did you not find what you were looking for? Try the Advanced Search to refine your search.

Search results 62 items matching your search terms

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

eHealth v ČR – porovnání vybraných webových stránek
Kategorizace informačních zdrojů tématu COVID-19
Vytváření obsahu ANL a průběh bibliografické činnosti ve spolupracujících knihovnách
Mediální databáze významně rozšiřují informační zdroje pro čtenáře
Vynálezce pivních stupňů profesor Balling a Národní technická knihovna
Certifikácia a audit v Centrálnom dátovom archíve
Abstrakt: Centrálny dátový archív (CDA) Univerzitnej knižnice v Bratislave predstavuje dôveryhodné dlhodobé dátové úložisko. Príspevok približuje praktické ...
Cookies na stránkách českých knihoven
Resumé: V rámci projektového semináře „Informační a knihovnické služby“ na Ústavu informačních studií Filosofické fakulty Univerzity Karlovy dostal tým autorů ...
Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc – nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví (20. 3. 1937 – 29. 3. 2018)
In Memory of Prof. Jaroslav Silhanek. Personal notes from Paul Peters, Director EMEA Sales, CAS
Bibliografie konference CASLIN
Resumé: Bibliografie konference CASLIN mapující historii konference od jejího vzniku v roce 1993 až do předposledního ročníku v roce 2014. Téměř každoročně z ...
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1
Resumé: Univerzitná knižnica v Bratislave realizovala v roku 2015 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti národný projekt Digitálne pramene – ...
CASLIN 2016
Humor v literatuře a jeho využití v našich současných knihovnách
Resumé: Článek se věnuje tematice humoru v literatuře, jeho vývoji, teoretické koncepci, ale také knihovním aplikacím. Tento fenomén vymezuje, sleduje jeho ...
Doc. MUDr. Milan Špála, CSc (20.11.1930- 30.1.2018)
Jak čtou čeští teenageři?
Uživatelské testování webového sídla Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Resumé: Článek se věnuje problematice tvorby a návrhu kvalitních webových sídel. Důraz je kladen na prvky informační architektury, ale také na konkrétní ...
Informační zdroje – možnosti, využití pro studenty, čtenáře i badatele
Resumé: Jednou z možností knihoven, jak rozšířit nabídku informačních služeb a elektronických zdrojů uživatelům, je unikátní databáze českých médií Anopress. ...
Několik otázek pro stavitele knihoven ing. arch. Tomáše Hořavu
Luboš Antonín. Skica neběžného typu knihovnického
Rozhovor na téma ceny INFORUM
Rozhovor se členy programového výboru
Doc. MUDr. Milan Špála, CSc., nositel mimořádné ceny konference INFORUM 2015
Rozhovor s Filipem Šírem a Ivou Horovou na téma udělení ceny konference Inforum
Safeguarding Audiovisual Information for Future Generations
Generally, libraries and archives follow the traditional preservation paradigm that also governs museums: to preserve the object, the original document, placed ...
Projekt INTERPI
Finské knihovnictví v praxi – Univerzitní knihovna v Tampere
Péče o fotografický obraz v Historické fototéce města Havany
Knihovnu slovanských a východoevropských studií najdete i v Londýně
Open Access a současné tendence v otevřeném publikování na Ukrajině
Publikační a pedagogická činnost doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka
Resumé: Příspěvek obsahuje záznamy celkem 272 vlastních prací doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka, významné osobnosti českého knihovnicko-informačního prostředí, a ...