Information for libraries

  • our website

Visual

You are here: Home Archiv 2022 / 02 Úvodník Editorial 2022/2

Editorial 2022/2

 

Vážení přátelé,

připravili jsme pro vás druhé číslo Knihovny plus roku 2022. Zajímavá kombinace čísel, proto věříme, že náš časopis bude taktéž zajímavou kombinací čtení a nových poznatků. Za každým číslem je práce autorů, redaktorů, technické redakce. Děláme tuto práci rádi a děláme ji pro vás.

V části Historie a současnost jsou čtyři příspěvky. Jeden týkající se sbírky vzpomínek Paměť národa a použitelnosti jejích webových stránek. Co nám má tento projekt připomenout? Není čas, abychom se zastavili a naslouchali pamětníkům? Snad si i vzali poučení z jejich životních příběhů? Jak máme používat tyto stránky, k čemu slouží, co lze na nich zlepšit, aby přinesly ještě více užitku – na to hledala odpověď autorka, která testovala webové stránky sbírky vzpomínek.

Již několikrát jsme v našem časopise přinesli informace o databázi Anopress. Tentokrát je to informace o podcastu jako novém mediálním zdroji a oborovém monitoringu, který je připraven na míru knihovnám.

Zaznamenali jsme přístavbu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích; na fungování této přístavby jsme se zeptali Ivo Kareše a Zuzany Hájkové.

Další článek se týká Francie a čtení, konkrétně francouzskou vládou přijatých opatření na podporu knihoven a četby. Podpora čtení se ve Francii zařadila ke kampaním s názvem Velká národní věc – Grand Cause national, je podporována vládou a prezidentem republiky a podpořena velkorysými dotacemi. Článek je zatím stručnou informací a tomto dlouhodobém programu.

V části Informace a konference informujeme o nově přijatém zákonu o povinném výtisku na Slovensku, tzv. zákonu o publikáciách: upravuje především systém evidence periodických publikací, včetně elektronických periodik a webových portálů, budování konzervačních fondů a digitálních depozitních fondů, zakotvuje systém odevzdávání povinných deponátů oprávněným subjektům; v oblasti neperiodických publikací zavádí nové kategorie vědeckých a odborných publikací podléhajících povinnému ukládání. Autorka si všímá i problémových stránek tohoto zákona a jejich negativních dopadů na knihovny.

V Praze se v letním termínu, přesněji v posledním červencovém týdnu, konal světový kongres hudebních knihoven sdružených v mezinárodní organizaci IAML. Tato prestižní akce se koná již od roku 1949 a až na malé výjimky pravidelně. Autoři – spoluorganizátoři a účastníci kongresu – popsali dění na této akci a doplnili svůj příspěvek zajímavými fotografiemi.

Na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě v loňském roce zazněl příspěvek s tematikou softwarového řešení digitálních archivů, který se konkrétně týkal projektu NAKI II Prameny Krkonoš. V tomto projektu byl vytvořen digitální archiv pro sběr, centralizaci a zpřístupnění metadatových záznamů (popisujících data o historii Krkonoš) širší veřejnosti, resp. umožňující uživatelům základní práci s daty.

V této sekci ještě naleznete rozhovor s vynikajícím řečníkem, kterého jsme slyšeli loni na konferenci Knihovny současnosti, s Rolfem Hapelem, kterému redakce položila několik otázek.

V části Recenze publikujeme recenzi na knihy Metrická společnost: o kvantifikaci sociálna (autor publikace Steffen Mau) a Jak na sociální sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích (autorkami publikace jsou Michelle Losekoot a Eliška Vyhnánková).

V čísle najdete pravidelné rubriky: Novinky zahraniční knihovnické literatury přinášejí ohlasy pandemie onemocnění Covid-19 (článků na toto téma je v zahraničních časopisech stále nepřeberné množství, vybrali jsme alespoň několik publikací z časopisu IFLA Journal); další část Novinek přibližuje různé modely spolupráce institucí v oblasti vědecko-technických informací, jak fungují v několika evropských zemích, jak fungují sítě a národní strategie v této oblasti. Konkrétně jde o kooperaci vysokoškolských knihoven a dalších institucí. Zdrojem bylo periodikum Ar(abes)ques, které vydává francouzská bibliografická agentura pro vysokoškolské knihovny Abes a které často „vytěžujeme“. Tipy z Knihovny knihovnické literatury upozorňují na nové zajímavé akvizice ve fondu naší „knihovnické knihovny“.

Za redakci pěkný podzim přeje

Renata Salátová

Mar 01, 2023
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Filed under: