Information for libraries

  • our website

Visual

You are here: Home Archiv 2021 / 01 Úvodník Editorial 2021/1

Editorial 2021/1

Vážení čtenáři,Redaktorka2.jpg

předkládáme vám letošní první, jarní číslo časopisu Knihovna plus s příspěvky na řadu zajímavých témat.

V rubrice Historie a současnost se věnujeme historii 70 let vysokoškolského studia na dnešním Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve třech příspěvcích se zaměřujeme na samotnou historii ústavu, střídání jeho sídel v průběhu času i vývoji vyučovaných předmětů. Přinášíme sedm medailonků minulých i současných „vládců a vládkyň“ tohoto ústavu, a také zjišťujeme, jaký je ÚISK očima studentů, jeho ředitelů a veřejnosti.

V této části časopisu naleznete příspěvky k dalším významným jubileím vzdělávacích institucí. Slovenští kolegové v loňském roce oslavili 60. výročí založení Katedry knihovníctva a vedeckých informácií na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě – dnes ji známe pod názvem Katedra knižničnej a informačnej vedy. Autorka článku se v úvodu věnuje právě historii tohoto ústavu a poté popisuje 30letý vývoj výuky a rozvoje informační vědy na katedře. Věnuje se milníkům, tématům výzkumu, publikační činnosti a mezinárodní spolupráci. Na závěr předkládá nové výzvy tohoto oboru.

Oběma ústavům přejeme hodně pilných studentů, osvícené pedagogy, spolupráci s praxí a podporu zřizovatelů.

Dalším krásným výročím je 70 let Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, které knihovna oslavila v únoru 2021. Článek popisuje založení knihovny, příčiny jejího vzniku, prostory, které obývá nyní, a také nové prostory, které (doufáme!) někdy obývat bude. Tato knihovna je jednou z nejdůležitějších vědeckých knihoven v naší zemi, a proto jí kromě nového domu přejeme hodně spokojených uživatelů, ale také spokojené zaměstnance. Článek vhodně doplňuje recenze na knihu, která vyšla u příležitosti tohoto jubilea.

Také Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze slavila, a to v loňském roce, kdy uběhlo 120 let od jejího založení. Článek je připomínkou vzniku této knihovny, která byla u nás první a největší českou veřejně přístupnou knihovnou zaměřenou na umění, architekturu a design, a současně pozvánkou na výstavu o unikátních fondech, které knihovna ukrývá. Výstava je nyní sice zpřístupněná pouze online na webu knihovny, není však o to méně zajímavá.

V části Informace a konference přinášíme čtyři příspěvky. Nejprve se stručně věnujeme konferenci Do černého 2021, která se uskutečnila – vzhledem k epidemické situaci – „pro publikum bez publika“ (byla dostupná online přes platformy Zoom a Youtube).

Dále informujeme o nové výpůjční službě, která vznikla také „v době coronavirové“ a pod názvem Zásilka ji nabízí Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně. Autor popisuje specifika této služby, komu je určena, kolik knih a časopisů si můžeme jejím prostřednictvím půjčit a kolik nás to bude stát, kde knihy můžeme vyzvednout a jak vrátit. Článek je doplněn grafem o využívanosti této služby.

Již v Knihovně plus 2/2020 jsme vás informovali o projektu Památníku národního písemnictví Karantéňan. Zajímavá postavička, jejíž jméno nese celý projekt, se opět po čase vynořila. Tentokrát představuje nejen dětem pozapomenutý fenomén ex libris.

Další článek jsme připravili díky práci na panelové výstavě Čteme. Čteme? Čteme!, která bude zveřejněna zatím pouze online na webových stránkách Národní knihovny ČR. Později, až to situace dovolí, bude zpřístupněna i fyzicky. Článkem samotným chceme připomenout dlouhou tradici, kterou u nás čtenářské výzkumy mají.

Číslo již tradičně uzavírají dvě rubriky: Tipy z knihovny knihovnické literatury jsou opět nabídkou několika zajímavých českých i zahraničních odborných titulů, přírůstků Knihovny knihovnické literatury. Novinky zahraniční knihovnické literatury přinášejí pokračování tématu využívání sociálních sítí v knihovnách (především v knihovnách francouzských vysokých škol, z časopisu Ar(abes)ques), kterému jsme se v této rubrice věnovali již v předchozích číslech Knihovny: knihovnické revue a Knihovny plus. Doufáme, že naše čtenáře zaujmou i referáty teoretičtěji zaměřených článků z Journal of Documentation a příspěvky kolegů z Ruské federace (časopis Naučnyje i techničeskije biblioteki).

Tímto bohatým číslem vás chceme nejen informovat o výročích, která by neměla upadnout v zapomnění, ale také pozvat na dvě zajímavé a poučné výstavy, upozornit na novou službu, kterou můžeme využívat. Věřím, že si každý z vás najde své téma.

Přeji hlavně pevné zdraví, podnětnou četbu a smysluplné využití tohoto „času nečasu“. Možná i psaním odborných článků pro náš časopis! Termíny naleznete zde: https://knihovnaplus.nkp.cz/terminy, https://knihovnarevue.nkp.cz/terminy.

Věřím, že jaro tak bude o něco pohodovější…

Za redakci Renata Salátová

Sep 01, 2021
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Filed under: